Prin chestionarul CDOS se urmărește nivelul de satisfacție al studenților cu privire la condițiile oferite de facultate, cât și dacă le-au fost respectate drepturile sau nu. În acest chestionar sunt atinse principalele puncte de interes ale unui student cum ar fi: materiile si modul de predare, dotarea sălilor și laboratoarelor, biblioteca, secretariatul. De asemenea, se pune accentul și pe condițiile oferite în cămine și la cantină. Un aspect important al acestui raport este de a vedea și dacă au fost respectate sau nu drepturile studenților. La finalul acestui chestionar se realizează un raport în care sunt expuse problemele întâlnite și propuneri prin care sa se rezolve problemele respective.